Leefbaarheid

/Leefbaarheid
Leefbaarheid 2018-11-24T22:55:57+00:00

Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken. Het is een containerbegrip, een verzamelwoord voor kwaliteitskenmerken van een woonomgeving. Die kwaliteit van leven en/of werken is voor iedereen weer anders, maar één ding staat vast: de jeugd en de jongeren zijn cruciaal voor de leefbaarheid in Spierdijk (en andere kleine kernen)!

Al generaties lang wordt het ‘dorps-DNA’ van Spierdijk doorgegeven aan de kinderen. Grootouders en ouders waren lid van verenigingen of zetten zelfs verenigingen op, deden vrijwilligerswerk bij die verenigingen, organiseerden van alles en participeren nog altijd in ons dorp. Bijvoorbeeld door mantelzorg te verlenen… Kinderen van deze ouders krijgen dat saamhorigheidsgevoel ook mee, waardoor ze ook gaan sporten of lid worden van een jongerenvereniging en later bijvoorbeeld vrijwilliger worden bij het een of het ander.

Het is dus essentieel dat die jonge mensen in Spierdijk kunnen blijven wonen en hier kunnen starten op de woningmarkt, want met hun en met hun kinderen houden we het dorps-DNA in stand en zorgen we er samen voor dat de basisschool, de jongerenverenigingen, de sportverenigingen en de sociale samenhang tussen kinderen en (groot)ouders in stand blijft. Stuk voor stuk de belangrijke pijlers voor leefbaarheid in Spierdijk.

CPO Spierdijk heeft als doel die jongeren hier een betaalbare woning aan te bieden, om zo de leefbaarheid op termijn een belangrijke impuls te geven.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de planning, voorwaarden of lidmaatschap? Laat je gegeven achter, wij nemen contact met je op.